Betonimi i pllakës së themelit (Pjesa e parë) – Raporti Nëntor 2022

Me 12.11.2022 kemi përfunduar me sukses betonimin e pjesës së parë të pllakës së themelit me trashësi 2m.
Inxhinierët e ndërtimit e kanë trajtuar këtë proces me profesionalizëm në çdo aspekt.
Gjatë hedhjes së betonit janë vendosur senzorët për kontrollimin e temperaturës dhe soliditetit në shtypje.
Poashtu janë marr 21 mostra me nga 4 kubëza betoni, gjithësej 84 kubëza të betonit për kontrollimin e cilësisë së tij.
I gjithë ky proces ka rezultuar shkëlqyeshëm sipas ekspertëve të ndërtimit.